İradə AYTEL.”Çatarmolar”

Sinəm basdı sinəsinə
Qollarımı sinə-sinə.
Bir ah çəksəm sənə… sənə
Çatarmolar, çatarmolar?

Dağı bağa ha daşıyım
Yenə laldı ev-eşiyim.
Layla desəm boş beşiyim
Yatarmolar, yatarmolar?

Allah gendə, bəndə gendə,
Kimdi görən bu bədəndə?
Ay ürəyim Göy sinəmdə
Batarmolar, batarmolar.