İradə AYTEL.”Bahar qızı”

Bahar qızı, baharına
Qar ələndi, üşüdünmü?
Pərən-pərən arzuları
Çimirinə daşıdınmı?

Laylan beşik gördümü heç,
Bələdinmi dərdini heç?
Səssiz evin sordumu heç
Barlı bağlar yaşıdınmı?

Suç işlədin, suçun ögey,
Varın ögey, heçin ögey,
Qaç çölünə, için ögey,
Sən biçimdə daş – adammı?!