Rafiq ODAY.”Bölük-bölükdü”

Bir bölük dərddi dərdim,
Dərdim bölük-bölükdü.
Dedim bir məlhəm qoyum,
Gördüm bölük-bölükdü.

Bu dərdin qan adımı?
Toxundun qanadımı?
Üstünə qanadımı
Sərdim, bölük-bölükdü.

Seçmədi sərdə fəndim,
Keçmədi dərdə fəndim,
“Bu nasıl dərd, əfəndim?” –
Sordum, bölük-bölükdü.

Gəl yaşayaq bir ömür,
Dərvişsayaq bir ömür.
Mən başayaq bir ömür,
Sürdüm, bölük-bölükdü.

Bu bazar, açıq bazar,
Özündən ha çıx – bazar…
Ərənlər məzar-məzar,
Yurdum bölük-bölükdü.