Əziz MUSA.”Gözəldi dünya”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Günəş sarı fətiri,
Buludlar ağ çətiri,
Tər çiçəklər ətiri,
Bəh-bəh gözəldi dünya.

Gecələr qara saçı,
Ulduzlar göyün tacı,
Sərgidi dağ yamacı,
Bəh-bəh gözəldi dünya.

Naz eyləyir gül-gülə,
Dən çevrilir sünbülə,
Bir qulaq as bülbülə,
Bəh-bəh gözəldi dünya.

Hər gözəli bir mələk,
Nəğmələri tər çiçək,
Dünya al-əlvan çələng,
Bəh-bəh gözəldi dünya.

Şehli çəmən, buz bulaq,
Odlu baxış, bal dodaq,
Sərin meh, yaşıl yarpaq,
Bəh-bəh gözəldi dünya,