Xalq şairi Mirvarid DİLBAZİ.Seçmə şeirlər

Çayçı qızlar nəğməsi

Gözəl qız əlində çay gözəl olur,
Buluddan çıxanda ay gözəl olur,
Ürəklə verilən pay gözəl olur,
Bol olsun Vətənə payınız, qızlar!

Yaraşır ağ ələ məxməri rəngi,
Ağın, qırmızının var öz ahəngi.
Olsun başınızda zəhmət çələngi,
Xoş gəlsin iliniz, ayınız, qızlar!

Ətrinə gülabmı qatıllb belə?
Yarpağı gündənmi tutulub belə?
Gedir sərvətimiz gör neçə elə,
Yoxdur gözəllikdə tayınız, qızlar!

Armudu stəkan süfrələr üstə,
Gətirin, buğlansın bizim ‘Güldəstə”.
İçməmiş ətrindən sağalar xəstə,
Həkimdir, loğmandır çayınız, qızlar!

Məni fikirli görsən

Məni fikirli görsən,
Demə ki, bir qəmim var.
Mən vəcd aləmindəyəm,
Əlimdə qəlımim var.

Məni fikirli görsən,
Demə ki, möhnətdəyəm.
Sükutuma toxunma!
Xalqımla söhbətdəyəm.

Əynimi sadə görsən,
Demə kasaddır əlim.
Mənim başqa geyimim,
Bəzəyim var, gözəlim!

Süfrəmi sadə görsən,
Utanma nemətlərin.
Orda az-çoxluöundan.
Sənin nə xəbərin var:
Qələm sahiblərinin,
Mənəvi toxluğundan.