“Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüd fondunun təqaüdçüsüAzərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının GƏNCƏ Bürosunun Rəhbəri

…Sonra gördüm, hər şey bəsit,
Bu dünyada hər şey adi.
Sonra gördüm, sevmək elə
Yaşamağa bəhanədi.
Hər gün göyün üzünə
Pıçıldadım adını ki,
Allah qəbul eyləsin.
Həmişə yarım qalanım,
Nə yoxumdun, nə bəsim.
Bu içim, bu çölüm,- dedim,
Ürəyinə yatırsa,
Sev, sevə bildikcə məni,
Nəyə gücün çatırsa…
Ayrılıq ən orta həddi,
Nə ölümdü, nə yaşam.
Qəfil yadıma düşdün,
Boylandım ürəyimə,
Gördüm, bağışlamışam.