Azərbaycan Respublikasının Xalq yazıçılarının siyahısı

1991

Hüseyn Abbas oğlu Abbaszadə — 03.06.1991[1]

1992

Sabir Məhəmməd oğlu Əhmədov — 10.09.1992[2]

1998

Elçin İlyas oğlu Əfəndiyev — 23.05.1998[3]
Maqsud Məmmədibrahim oğlu İbrahimbəyov — 23.05.1998[3]
Rüstəm Məmmədibrahim oğlu İbrahimbəyov — 23.05.1998[3]
Hüseyn Məmmədəli oğlu İbrahimov — 23.05.1998[3]
Əkrəm Nəcəf oğlu Naibov — 23.05.1998[3] məhrumetmə – 7.02.2013[4]
Anar Rəsul oğlu Rzayev — 23.05.1998[3]
Yusif Səməd oğlu Vəkilov — 23.05.1998[3]

2001

Əzizə Məmməd qızı Cəfərzadə —

2003

Musayev Qılman İsabala oğlu — 27.01.2003[5]

2005

Çingiz Akif oğlu Abdullayev —

2006

Mövlud Süleyman oğlu Balakişiyev —

2018

Elmira Hüseyn qızı Axundova — 25.05.2018[6]

2019

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu (Kamal Abdulla) — 24.05.2019[7]
Rəsulzadə Natiq Rəsul oğlu — 24.05.2019[7]
Vəliyeva Afaq Məsud qızı (Afaq Məsud) — 24.05.2019[7]