Azərbaycan Respublikasının Xalq şairlərinin siyahısı

1991

Məmməd İnfil oğlu İbrahimov (Məmməd Araz) — 07.12.1991[1]

1992

Xəlil Rza oğlu Xəlilov (Xəlil Rza Ulutürk) — 24.04.1992[2]
Qabil Allahverdi oğlu İmamverdiyev — 10.09.1992[3]

1998

Hökümә İbrahim qızı Billuri — 23.05.1998[4]
Fikrət Göyüş oğlu Qocayev — 23.05.1998[4]
Söhrab Əbülfəz oğlu Tahiri — 23.05.1998[4]

1999

Vaqif Səməd oğlu Vəkilov — 09.12.1999[5]
Cabir Mirzəbəy oğlu Novruzov — 09.12.1999[6]

2005

Sabir Rüstəmxanlı — 2005
Nəriman Həsənzadə — 2005
Zəlimxan Yaqub — 2005

2019

Cəfərov Vahid Əziz oğlu (Vahid Əziz) — 24.05.2019[7]
Əliyev Ramiz Məmmədəli oğlu (Ramiz Rövşən) — 24.05.2019[7]
Yaqubov Musa Səfiməmməd oğlu (Musa Yaqub) — 24.05.2019[7]