Əziz MUSA.”Sevgidən o yana”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Ürəklər alışıb yansın odlara,
Məhəbbət deyilmir hər sevdalara,
Nəqmə qoşulacaq təzə adlara,
Sevgidən o yana, yalandı dünya.

Axı hər yanana Kərəm demrilər,
Sevgiyə bağlıdı bütün ömürlər,
Ürəyə, sevgiyə olmur əmrlər,
Sevgidən o yana, yalandı dünya.

Dünyanın hər üzü sevgidi elə,
Məcnunlar, leylilər düşübdü dilə,
Sevgi dastanları bitməyib hələ,
Sevgidən o yana, yalandı dünya.

Sevgiylə yaranıb dünya özü də,
Sevgiylə sınayır Tanrı bizi də,
Eşq olub göyləin əzəl sözü də,
Sevgidən o yana, yalandı dünya.

Nəni qınamayın eşq üçün barı,
Ürəkdən istəyə gərək yar yarı,
Məhəbbət yox isə neynirəm varı,
Sevgidən o yana, yalandı dünya.