Əziz MUSA.”Gəldin”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Elə ki, ömrümə, günümə gəldin,
Eşqinin oduna ruhum alışdı,
Qəlbimə, könlümə hakim kəsildin,
Sevincim , istəyim başımdan aşdı.

Mən səni görəndən ey nazlı pəri,
Sən oldun dilimdə ən şirin sözüm,
Açıldı ömrümün təzə səhəri,
Çəməndən, çiçəkdən çəkildi gözüm.

Gözündən gözümü çəkə bilmirəm,
Bəxtimin günəşi nur saçır indi,
Sən varsan qəlbimdən çəkilib dərd, qəm,
Tay elə bilirəm yer, göy mənimdi,