Əziz MUSA.”Vaxt”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Hər an ömrümüzdən ötüşüb keçir,
Dönür xatirəyə hər ötüşən gün.
Zaman ömrümüzü doğrayır, biçir,
Tələsin insanlar yaxşılıq üçün.

Vaxt, zaman məlhəmdi hər bir yaraya,
Budaqdan meyvəni zaman qoparır,
Vaxt baxmır sevincə, haya, haraya,
Hər şeyi qoynuna alıb aparır.

Nağıllar danışır bizə hər gecə,
Yorulmaz yolçu tək yolunu gedir.
Hər gün başımızı qatır beləcə,
Elə fələklər də bildiyin edir.

Gərək yaxşı bilək vaxtın qədrini,
Vaxt bir çay kimi axır, dayanmır,
Zaman yaxşı bilir öz qədərini,
Səbəbsiz Ay batmır, Günəş də yanmır.

Gecə də gündüz də vaxtında gəlir,
Yer heç vaxt Yer oxundan kənara çıxmır,
Tale də, qismət də göylərdən gəlir,
Vaxt ötüşüb keçir, heç nəyə baxmır.