İradə AYTEL.”Oldun”

Elə yaddın, elə uzaq,
Yaxın oldun… yaxın oldun.
Həsrətinlə ilmələnən
Qorxum oldun… qorxum oldun.

Ha gizlətsəm ürəyimdə,
Səni gəzdim hər deyimdə.
Od qaladın kürəyimdə
Ahım oldun… ahım oldun!

Yurdsuz nəfəs, cansız bədən,
Nə sən varsan, nədə ki mən…
Yuvasınnan çıxıb gedən,
Ruhum oldun… ruhum oldun!