Əziz MUSA.”Səhər-səhər çıx qarşıma”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Səhər-səhər çıx qarşıma,
Ayım, günüm, qəlbim , gözüm,
Gəl dolanım mən başına,
Şirin nəğməm, şirin sözüm.

Günəş kim şəfəq çilə,
İşığlansın yolum, izim,
Çıx qarşıma gülə-gülə,
Gülyanağım, aybənizim,

Gəlişinlə sevinc gətir,
Qoy sevinim, fərəhlənim,
Ürəyimdə çiçək bitir,
Qanadlansın nəğmələrim,

Qov hicranı, qov kədəri,
Yerə-göyə nur yayılsın,
Ay dünyanın bəxtəvəri,
Könlüm səndən ilham alsın,

Gözümün nuru, işığı
Camalına heyran olum,
Yerin, göyün yaraşığı,
Gəlişinə qurban olum.