Əziz MUSA.”Toy mahnısı”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

“Vağzalı” çalınır ,kövrəlir ürək,
Üzlərdə sevinc var, əllərdə çiçək,
Qaldırın qədəhi, qaldırın içək,
Bir sevgi nəğməsi oxuyaq, gəlin,
Qoy qoşa qarısın bəy ilə gəlin.

Necə bəxtəvərdi sevən, sevilən,
Hər yana baxırsan sevinən gülən,
Yığışıb məclisə eşidən , bilən,
Bir sevgi nəğməsi oxuyaq, gəlin,
Qoy qoşa qarısın bəy ilə gəlin.

Xoşbəxtlik diləyək biz cavanlara,
Qoy tanrı qıymasın heç vaxt onlara,
Qoşulaq hamımız oynayanlara,
Bir sevgi nəğməsi oxuyaq, gəlin,
Qoy qoşa qarısın bəy ilə gəlin.

Şirin bir nəğmədi hər kəlmə, hər söz,
Hamı mehribandı hamı gülər üz,
Bəy qartal baxışlı, gəlin qara göz,
Bir sevgi mahnısı oxuyaq, gəlin,
Qoy qoşa qarısın bəy ilə gəlin.