Xalq şairi Vaqif SƏMƏDOĞLU.”Unut, unut daha vaxtdır”

Unut, unut daha vaxtdır,
Vaxtın özü qara baxtdır,
Əsir külək, ötür ömür,
Həyat gülür, ölüm gülür,
İnsan gülür, aləm gülür
Özünü dərdə atana
Kədərə, qəmə batana …
Gülə-gülə çıx dünyaya,
Sevin, şadlan yana-yana,
Camaat bir yana dursun,
Yazığın gəlsin anana…
İndi ağla gülə-gülə,
İndi yaşa bilə-bilə…
Ancaq gülüb sevinməkçin
Bir ümiddən, bir şeirdən,
Bir də ki, Şopendən qalan
Musiqidən uzaq dolan…