Xalq şairi Mirvarid DİLBAZİ.Seçmə şeirlər

Gəlin gəlir

Toylarımızın bəzəyi olan “Evimizə gəlin gəlir” mahnısı çox gözəldi. Bu şeiri Mirvarid Dilbazi bacısıoğlu Vəfa Quluzudənin toy günü üçün yazlbmış. Ruhları şad olsun.

EVimizə gəlin gəlir,
Sığallayıb telin gəlir,
Görüşünə elin gəlir,
Çıraqları gur yandıraq.
Aşıqlar çalsın sazları,
Rəqs eləsin el qızları,
Qoy dolansın təzə ayın,
Başına yer ulduzları.
Evə sevinc, fərəh gəlir,
Çəmənlərdən çiçək gəlir,
Bir işıqlı ürək gəlir,
Məşəlləri odlandıraq.
Sağ əli qızlar başına,
İncilər, nazlar başına.
Oxşayır tovuz quşuna,
Evləri işıqlandıraq.
İki qonçə cavan gəlir,
Gül yanında reyhan gəlir,
Şümşadboylu oğlan gəlir,
Bu oğlanı şadlandıraq.
Bəzəyib şamlar əlini,
Asta gətir bəy gəlini,
Azərbaycan gözəlini
Nurlu çıraq adlandıraq.

Ana

Əziz anam, can anam,
Mənim mehriban anam
Arzum budur hər səhər
Səndən əvvəl oyanam.
Gecələr oyaq anam,
Ömrümə dayaq anam,
İstərəm tez böyüyüb,
Qulluğunda dayanım.

Atam

Atam evə gələndə,
Elə bil ki, nur saçır,
Anamın çöhrəsində,
Təbəssüm çiçək açır.
Gülür qardaşım,bacım,
Sevinir babam,nənəm,
Atam işdən gələndə,
Ən çox sevinən mənəm

Nənəm

Nənəmi çox sevirəm,
Dəyməyirəm xətrinə.
Heyran qalmışam onun,
Saçlarının ətrinə.
O, mənə söhbət açır,
Yurdun igidlərindən.
Dilində nağıllaşan
Vətən igidlərindən.

Babam

Yaman sevirəm,
Babamı yaman.
Ayrılmaram mən
Ondan bircə an.
Sözü -söhbəti
Şəkərdir, şəkər.
Belə babadan
De, kim əl çəkər.