Xalq şairi Hüseyn ARİF.”İnciyərəm mən”

Yaz fəsli çəməndə üzün gülməsə,
Hər güldən, çiçəkdən inciyərəm mən.
Azca yanağının rəngi dəyişsə,
Bu çəndən, çisəkdən inciyərəm mən.

Dolan, gəz elləri cavan yaşında,
Yanında cəm olsun yar-yoldaşın da.
Dağılsa, tellərin bulaq başında,
Dağlarda küləkdən inciyərəm mən.

Həm sevinc görmüşəm yolunda, həm qəm,
Yaz dəfə dəyişib hökmünü aləm.
Arabir yanılıb xətrinə dəysəm,
Sinəmdə ürəkdən inciyərəm mən.