Xalq şairi Süleyman RÜSTƏM.”Vüsal”

Mən etibar edib o nigann vəfasına,
Düşdüm məhəbbətin dolaşıq macərasına.

Bir doğru aşiq olduğumu mən sübut üçün
Dözdüm, zəhərli töhmətinə, hər cəfasına.

Canan! Yetiş haraya dedim, döndü hər sözüm
Hicrində odlu nalə çəkən ney sədasına.

Eşqinlə, ey gözəl çiçəyim, nazlı dilbərim,
Uçdum məhəbbətin sonu yox bir fəzasına.

Mən öz yanmla fəxrə edirəm, Rüstəməm, bəli.
Yetdim vüsali-yarə böyük qan bahasına.