Xalq şairi Süleyman RÜSTƏM.”Bəsdir, gözəlim”

Məni məftun elədin, ah, bu nə səsdir, gözəlim?!
Bu nə səsdir, nə həvəsdir, nə nəfəsdir, gözəlim?

Mən sənin eşqini qəlbimdə müdam gəzdirirəm,
Sən də könlündə mənim eşqimi gəzdir, gözəlim.

Varlığım, xoş əməlim, güllü bahanm sənsən.
Bu ürək sözlərimə şübhə əbəsdir, gözəlim.

Gəl, yaxın gəl ki, alışsın nəfəsimdən nəfəsin,
Soyumaq, məncə, səninçin hələ tezdir, gözəlim.

Sevməyirsənsə əgər gəlmə, uzaqdan-uzağa
Səni görmək yenə də Rüstəmə bəsdir, gözəlim.