Əziz MUSA.”Gözümün nuru”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Sən mənim qismətim, tale yazımsan,
Mən səni sevirəm dəlicəsinə.
Ömrümün baharı, nurlu yazısan.
Heyranam o incə, şirin səsinə.

Xəyalım, düşüncəm bağlıdır sənə,
Ürəyim döyünməz inan ki sənsiz,
Eşqin ilham verir sevgilim mənə,
Məhəbbət olarmı dumansız, çənsiz.

Eşqinlə yazıram şeirlərimi,
Sənsən hər nəğməmin sözü, bəstəsi,
Sevqiylə qovuram həsrəti, qəmi,
Olmuşam nə vaxtı sevda xəstəsi.

Mən səni dünyanın xoşbəxti billəm,
Ölüncə pozulmaz ilqarım, andım.
Səninlə sevinib, səninlə gülləm,
Adınla bağlıdır inan ki, adım.

Qəlbimin odusan, gözümün nuru,
Sən huri, mələksən, bir dürdanəsən,
Sən aydan arısan, sən sudan duru,
Qəlbimi titrədən bir təranəsən.