Əziz MUSA.”Qızlar gəlin köçəndə”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Dünya, aləm çiçək olur,
Hər yan gözəl, göyçək olur,
Analar ağbirçək olur,
Qızlar gəlin köçən zaman.

Baxışlardan nur tökülür,
Hicranın bağrı sökülür,
El -oba sevinib gülür,
Qızlar gəlin köçən zaman.

Sözlər dönür bir ipəyə,
Bir tac olur gəlin bəyə,
Dönür müqəddəs mələyə,
Qızlar gəlin köçən zaman.

Hər gözəl bir ay parası,
Calınır gəlin havası,
Qürurlanır qız atası,
Qızlar gəlin köçən zaman,

Hər gözəl bir evin varı,
Hər igidin var bir yarı,
Tanrı açır qapıları,
Qızlar gəlin köçən zaman.