Hikmət MƏLİKZADƏ.”Sevmək əzab deyil, əzab verməkdir”

Azərbaycan Respublikasının Prezident Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Sevmək əzab deyil, əzab verməkdir,
Getmə o küçəyə, tin cadu, kələk…
Başımın üstündə durna səsi var,
Başımın altında min cadu, kələk.

Həsrət saflığı var hər adi gözdə,
Mən indi bilirəm, qada ki, şeytan…
Kimin ki, Allaha duası çatmır,
O, ya adam olur, ya da ki, şeytan.

Hicran topa tutur könül dağını,
Quru ola-ola, yaş olmaq zülüm.
Səninlə yağışda yerimək xoşdur,
Bir çətir altında daş olmaq zülüm.