Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Daha ikimiz də cəhənnəmliyik…”

Gözümün nurunu aldı bu təklik,
varsan nə yağında, nə tortasında!
Düzdü, ikimiz də cəhənnəmliyik;
mən gendə yanacam, sən ortasında!

Qılıncdan beş-betər kəsərmiş nəzər,
böhtannan, qarğışdan, şərdən əlhəzər!
Dərdlər ürəyimin üstündə gəzər,
əcəl eşələnər tən ortasında.

Boş qaldı xəyalda qurduğum evcik,
hər sevən taleyə düşməz elçilik,
mən xırman çölündə xırda sərçəcik,
qismətdən umduğum-dən ortasında.

Yuxum səni tapıb-itirər hərdən,
bəxtim röyalarda gətirər hərdən,
bəbəklər şəklini tor görər hərdən,
elə bil yurd salıb çən ortasında.

Sevgi tərk etdisə-ümid də sönər,
göylərdən pərişan torpağa enər.
Fələk bayram edər, Şeytan sevinər,
Bacarsan, hicranın dön ortasında.

Çox əsib-coşardın gözəl yarında,
daha, Vahid Əziz, əlləş canında.
məhv etdin eşqini alovlarınla –
indi, bacarırsan sən ortasında…

27.XI.2017