Əziz MUSA.”Deyəsən”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Sonu yoxdu bu nağılın deyəsən,
Bu gecənin varı mənəm, yoxu sən.
Təzə nağıl başlayarıq istəsən,
Bu sevginin acı mənəm, toxu sən.

Bəxtimizə Günəş doğub, Ay düşüb,
Nədəndisə tay hamıya hay düşüb,
Bu ayrılıq ikimizə pay düşüb,
Bu payın da azı mənəm, çoxu sən.

Darıxıram gülüm sənsiz qalanda,
Elə sənsən can verən də, alan da.
Uzaq gəzmə gözümü çən alanda,
Bu çəməndə ovçu mənəm, ahu sən.

Gəl qoymayaq biz sönməyə bu közü,
Gəl bəzəyək biz göcəni, gündüzü,
Günəş gülsün üzümüzə dan üzü,
Bu nəğmənin sözü mənəm, ahı sən.

Yordu məni xatirələr, xəyallar,
Qurtarmayıb hələ şirin nağıllar,
Əziz Musa hara gedir bu yollar,
Bu dünyada gerçək mənəm, yuxu sən.