Əziz MUSA.”Vətən”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Bu nə qardı, nə sazaqdı,
Yenə kəsibdi yolumu,
Şaxta , borandan qorxmuram,
Həsrət bağlayıb qolumu.

Qərib eldə nə qış, nə yay,
Səbrimə sığınıb ahım,
Ayrılıq dərdin betəri,
Açılmır nurlu sabahım.

Dağ yolu ürək istəyir,
Gərək kəhər at minəsən,
Göylər səni sevsin deyə,
Qalxıb zirvədə dinəsən.

O yolları getmək üçün,
Gərək başda papaq ola,
Hanı o köhnə kişilər,
Mən kiminlə çıxım yola.

Sözümdən qan iyi gəlir,
Hər misramdan dərd boylanır,
Bu soyuq qarın içində,
Vətən adlı bir söz yanır.