Ay Bəniz ƏLİYAR.”Nə gözəl sevgin var sənin?”

Nə gözəl sevgin var sənin?
Hər mövsümdə qanad açır.
Sinəndə qarlı dağlardan,
Gözündə yollardan keçir.

Gündüzlər qarışır başın,
Gah evdə, gah eşikdəsən.
Gecələr uyudub məni,
Başım üstə keşikdəsən.

Keçirəm neçə ağrıdan,
Neçə cür zordan, səninəm.
Yanında deyiləm bəlkə,
Mən uzaqlardan səninəm.

Əcəb yaxşı sevgidi bu,
Heç vaxt dəymirsən xətrimə.
Sən sabahlardan yetimsən,
Mən də sevgidən yetiməm.

Budurmu ikili həyat?
İçində ölüb bitirəm.
“Gəl” deyəndə gələmmirəm,
“Getmə” deyəndə gedirəm.