Xatirə FƏRƏCLİ.”Bu payız”

Gəldi öz donunda, öz biçimində,
çaldığı ilmələri
bərli-bəzəkli, xal-xal,
rənglədi təbiəti,
yarpaqlar
bu payızın ayağına
ağacların göndərdiyi təşəkkürü, minnəti.
Elə bil arzu idi, həvəs idi, gəlmişdi,
hisslərə can verməyə nəfəs idi,
gəlmişdi,
oynatdı könülləri,
göyçək sevgisi qaldı vurğun ürəklərdə.
Çətin,
çətin ki, gələ
belə payız,
bu payız
dünya üzünə birdə.