Əziz MUSA.”İnciyər”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Düşsən qürbət yollarına,
Səndən doğma el inciyər,
Öpməsən , sığallamasan,
Qara saçlar, tel inciyər.

Nur saçmasa göydən günəş,
Çiçək solar, gül inciyər,
Bal kimi söz danışmasan,
Dodaq küsər, dil inciyər,

Görüşünə sən geciksən,
Nazlı yarın bil, inciyər.
Görsən qəmlidi sevgilin,,
Gözlərini sil, inciyər.

Sən sevib, sən sevilməsən,
Can yanar, könül inciyər,
Gül-çiçəklər naz eyləsə,
Ah çəkər, bülbül inciyər.