Əziz MUSA.”Gözəl”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Gözələ deyilər sözün gözəli,
Gözəldə ən gözəl gözdü , ay gözəl.
Əl vursan yandırar vallah köz əli,
Gözlərə od salan közdü, ay gözəl.

Od düşsə alışıb yanacaq ürək,
Nazlı bir gözəli sevəsən gərək,
Qoru sevdiyini göz bəbəyi tək,
Hər gözəl bir şirin sözdü, ay gözəl.

Gözəllik önündə baş əyir insan,
Gözəllik qoruyur dünyanı hər an,
Dünya gözəllərlə gözəldi inan,
Bu bir həqiqətdi, düzdü, ay gözəl.