“Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin  təsisçisi və baş redaktoru Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fəndunun təqaüdçüsü, Azərbaycanlı şairə-publisist Nəcibə İLKİNdir.