Usta, ehmal tərpən, xətrinə dəymə,

Qoy, qaytar yerinə, olma ha naşı.

Divara tarazla, zərrəcə əymə,

İnciyər babamın evinin daşı.

Bezib laqeydlikdən, biganəlikdən,

Bax, düşüb getməyə bilmirəm hara.

Açmaqla, göz dağı böyük dəlikdən

Geniş yol, köksümdə qəmə, qubara.

Sarıb varlığımı xəcalət təri,

Önündə durmuşam səssiz-səmirsiz.

Məndə vecsizliyin böyük  “hünəri”,

Daşı da edibmiş demə səbrsiz.

Arxa-dönənimdən ər dədələrin

Əli sığallayıb bu çopur daşı.

Miras nə, qanmayan biz gədələrin

Ayrı mətləblərə qarışıb başı.

Diz çöküb, yalvarıb-yaxarsam görən,

Keçər günahımdan, bağışlar məni?

Qaytar qoy yerinə, ay divar hörən

Azaldım özümə sonsuz tənəni.