Zirvelere sevdalı kışlara âşık gibi

Bembeyaz umutları taşıyor Yıldız Dağı

Bulutlar üzerinde gezer al ışık gibi

Efsanevi düşleri yaşıyor Yıldız Dağı.

Bilinmez suyunda mı havasında mıdır giz

Semasında dolanan kuşlar ürkek ve sessiz

Mısralara seslenen şairin resmini çiz

Üstüne kar doldukça ışıyor Yıldız Dağı

Sivas2ın sinesine yaslanınca otağı

Pir Sultan’ı, Kerem’i yaşatıyor o çağı

Neşeyle dolaşırken üstünde birlik bağı

Kederi tasayı aşıyor Yıldız Dağı

Eğlenir kucağında börtüşü böcekleri

Doğasını görenler unutur gerçekleri

Delince toprağını aşkla kar çiçekleri

Bambaşka umutlarla coşuyor Yıldız Dağı