(AŞKA AĞIT)

Gözler değil, ağlar yürek

Yok olmaya başlarsa aşk.

Dünyamıza kalmaz gerek;

Yok olmaya başlarsa aşk.

Görmez olur oğlan kızı,

İmhâ eder çoklar azı,

Âşıklarım çalmaz sazı

Yok olmaya başlarsa aşk

Ağyâri yâr, cânân sanır,

Bülbül gülü pek zor tanır,

Zevkler biter, dert şahlanır,

Yok olmaya başlarsa aşk.

Vermez ışık mehtâp aya,

Hasret kalır toprak suya,

Hiçbir gönül tutmaz maya,

Yok olmaya başlarsa aşk.