Vətənsiz insan yetim qalır…..

Atanın çörəyi, ananın südü,
Sənə halal olsun, igid əsgərim!
Can əsirgəmədin gözəl vətənə,
Qanınla gül açar, dağım, düzlərim.

Ağlama, balalar, əziz analar,
Vətən hər balanın atası olar.
Yurdu qorumasa igid oğullar,
Analar, balalar, kimsəsiz qalar.

Vardırsa vətənin, var-dövlətin var,
Dörd divarın varsa, cah-cəlalın var.
Vətənin var isə, ata-anan var,
Vətənsiz balalar tək, yetim qalar.

Qeyrətdə ər, igid, düşmən baş əyər,
Şəhid qanlarından, vətən göyərər!
Vətənin düzləri, dağı, yamacı,
Şəhid oğullarla dağlar fəxr edər!

Alınmaz qaladır can əsgərimin,
Zəfəri böyükdür, əzmi dəmirdən.
Yeni tarix yazdın yenə bu gündən,
Tarixlər yazacaq hər əsgərimdən!

Torpağım qəlbinə həkk edər səni,
Sən vətən yolunda haqqa ucaldın.
Vətənin mərd oğlu, igid əsgəri,
Vətən var olduqca yaşadar adın!

Cəsarət, hünərin, qalibiyyətin!
Qanınla sən yazdın əbədiyyətin!
Neçə ki yaşayır can Azərbaycan!
Adını unutmaz gözəl vətənin!
Xalidə Hicran Seyidova
[21.09 16:51] Xalide Hicran: “Oğullar tarix yazır”

Şəhidim əfsanə, şəhidim dastan,
Ey şəhid, alınmaz, sərt bir qalasan.
Yeni tarix yazdın, sən qalacaqsan,
Vətən yaşadıqca yaşayacaqsan!

Hər ovuc torpaqda şəhid qanı var,
Gələcək nəsillər onu qoruyar.
Vətəndə doğulan hər bir igidin,
Adında yenidən bir şəhid yaşar!

Səmanda üçrəngli vətən bayrağı,
Adınla boy atar vətən övladı.
Qanınla gül açar vətən torpağı,
Ey şanlı vətənin şanlı övladı!

Şəhidim köç etdi, hamısı nakam,
Dedi: “Doğulmuşam, səni qoruyam!”
Dağına vuqaram, düzə torpağam,
Vətənim yaşasa, mən də yaşaram!

Əzmini qırammaz bir mənfur düşmən,
Vətən, əl çəkməyir düşmənlər səndən.
Tarixlər yazırsan yenə bu gündən,
Qarabağ, azadsan yenə bu gündən!

Hər oğul bir evdir, hər şəhid vətən,
Nə anadan doydun, nə anan səndən.
Ey vətən, doğuldun yenə bu gündən!
Qarabağ doğuldu yeni tarixdən!