Şəhidim əfsanə, şəhidim dastan,
Ey şəhid, alınmaz, sərt bir qalasan.
Yeni tarix yazdın, sən qalacaqsan,
Vətən yaşadıqca yaşayacaqsan!

Hər ovuc torpaqda şəhid qanı var,
Gələcək nəsillər onu qoruyar.
Vətəndə doğulan hər bir igidin,
Adında yenidən bir şəhid yaşar!

Səmanda üçrəngli vətən bayrağı,
Adınla boy atar vətən övladı.
Qanınla gül açar vətən torpağı,
Ey şanlı vətənin şanlı övladı!

Şəhidim köç etdi, hamısı nakam,
Dedi: “Doğulmuşam, səni qoruyam!”
Dağına vuqaram, düzə torpağam,
Vətənim yaşasa, mən də yaşaram!

Əzmini qırammaz bir mənfur düşmən,
Vətən, əl çəkməyir düşmənlər səndən.
Tarixlər yazırsan yenə bu gündən,
Qarabağ, azadsan yenə bu gündən!

Hər oğul bir evdir, hər şəhid vətən,
Nə anadan doydun, nə anan səndən.
Ey vətən, doğuldun yenə bu gündən!
Qarabağ doğuldu yeni tarixdən!