Özüm türk övladıyam, Azərbaycan vətənim.
Mən Şuşanın qızıyam, Şuşa anamdır mənim,
Əgər mən bunu dansam, qoy mənə olsun qənim,
Yurdumun havası da, suyu da, çörəyi də.

Şuşadan dalğalanır Bülbülümün sədası,
Kimdə vardır Rəşidin, vətən eşqi, vəfası?
İsa bulağındadır cənnət zövqü səfası,
Vətəndir hər insanın canı da ürəyi də..

Tərlan xalqa bağlıdır öz təmiz ürəyiylə.
Bu millətin bu xalqın saf arzu diləyiylə,
Ali baş komandanın siyasi köməyiylə,
Gerçəkləşdi millətin arzusu diləyi də.