İtkin əsgər anası

 • Çörək keçmir sualların boğazından:
  İtən bəxtim, hardasan,
  nə yeyirsən, nə içirsən?
  Şəhidlər də sağ-salamat gəldilər –
  Sən nə vaxta çatarsan,
  hansı kəndi keçirsən?
 • Mən də dözümlüyəm, bala,
  sən acsansa, mən də acam –
  Sənə qurban olsun anan,
  sənə qurban olsun bütün çörək
  qırıntıları…
 • Şəkillərin sildiyim əllərimi
  açıram sənə, Allah:
  Mən oğlumu bayrağa,
  Oğlum məni torpağa
  verməmiş öldürmə məni –
  Ölüsünü, dirisini
  görməmiş öldürmə məni…
 • Bircə əsir düşməsin,
  razıyam, qara olsun
  gözlərimin ümidli göy yaşları,
  əllərimin qırmızı duaları,
  ürəyimin yaşıl sıxıntıları…
 • Ədəbiyyat” qəzeti (2021, 14 vqust)
  “İgidlərin sözü” antologiyası (2022, I cild)
  “Vətən simurqları” toplusu (2022, I cild, 2-ci nəşr)
  Özbəkistanın “Kitab dünyası” qəzeti (2021, 22 sentyabr)

Şəhid anası
“Laylay dedim yatasan,
qızılgülə batasan…”
Qərənfil deməmişdi ki,
qızılgül demişdi ana…

Yazan çox qısa yazdı –
İyirmi il çox azdı:
Oğlunun son ad günündə
yüz yaş istəmişdi ana…

Ayın üçündə gəldi,
bayraq içində gəldi –
Əli bayraqlı əsgərin
yolun gözləmişdi ana.

Çətindi övlad qəmi,
solğunlaşıb görkəmi –
Nəyin qarşılığıydı bu,
göyə neyləmişdi ana?!

“Ədəbiyyat” qəzeti (2021, 14 avqust)
“Vətən simurqları” toplusu (2022, I cild, 2-ci nəşr)
Özbəkistanın “Kitab dünyası” qəzeti (2021, 22 sentyabr)