Aman Allah, bu gecə
Çarmıxa çəkilirəm!
Çölümə ilmə düşüb,
Içimnən sökülürəm!

Bircə ağ gün dərmədən,
Yazım qışa girmədən,
Payızım bar vermədən,
Torpağa tökülürəm!

Arzular oyuq-oyuq,
Adamsız evim soyuq!
Kəfən biçənim də yox,
Dərdimə bükülürəm!