This image has an empty alt attribute; its file name is 1902788_614529541965133_896121757_n-225x300-1.jpg

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü.

ŞAİR QARDAŞ, HƏNCƏRİSƏN, HƏNCƏRİ?!

Əzizimiz gözəl şair Zaməddin Ziyadoğlunun “Həncərisən?” şeirinə nəzirə

Sığınıb Allahın dərgahına sən,
Çağırma köməyə Sultan Səncəri.
Müqəddəs torpaqdan qayıdan zaman,
Çıxart sən belindən iti xəncəri,
Şair qardaş, həncərisən, həncəri?!

Qiyamət qopacaq, qiyamət, Hacı,
Düşəndə torpağa alnının təri.
Kəsərli şerinlə qəlbə yol tapan,
Kitabdan arada sən göndər bəri,
Şair qardaş, həncərisən, həncəri?!

Bakı şəhəri. 14 fevral 2010-cu il.