Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini


Mən sevirəm, sən biganə
Alışıram yanə-yanə
Sən bir yanə mən bir yanə
Ayrı düşüb yerlərimiz
*
Həsrət mənə, sevinc sənə
Dərd – qəm düşüb yenə mənə
Şadlıq-baş tacı sənə
Ayrı düşüb yerlərimiz
*
Ahu-fəğan eyləmirəm ,
Danışmıram, nə gülmürəm ,
El deyir, mən ki, demirəm
Ayrı düşüb yerlərimiz
*
İNTİZAR ləqəbim olub
Kədər də sirdaşım olub
Dərd çəkən
Dərdimi bölən
Qələm, bir də yazım olub
Sənə həmdəm dostların
Mənə zülmətlərim olub
Ayrı düşüb yollarımız