***

kimsə bilməz qəlb sirrimi
könül evim dərdən oyuq
qəhərlənəndə gülürəm
elə bilrlər dəliyəm
Qocalıram mən gənc ikən
Ağardıram qara saçı
Sızıldayır yaralarım
Həb almadan mən təbibəm
İşıqsızdır gündüzlərim
Çıraqsızdır gecələrim
Yarı yolda qaldı eşqim
Aya həsrət mən günəşəm
Heç bir arzuma çatmadım
Ümüdümdən kam almadım
Ay allah hələ ölmədim
Diriykən ölü bəndənəm
Dilə gəlmədi heç istəyim
Bağda soldu çiçəklərim
Harda qaldı ilk istəyim
Yardan küskün bir qəribəm

Elnurəyəm sazsız sözüm
Haqdan gəlir hər bir dözüm
Bu dünyanın sonu ölüm
Haqqa üz tutb gedənəm

GÜLƏM

Məhəbbət bağından sən məni dərdin,
Ətrimi duyub da tez də itirdin.
Güllərin içində sevgi bitirdin,
İndi mən səninçün solan bir güləm.

Məhəbbət bağına xəzan gətirdin,
Baharı gəlmədən boran gətirdin,
Sən mənim ömrümə hicran gətirdin,
Hicranın əlindən bezən bir güləm.

Məhəbbət bağının tər qönçəsiyəm,
Ətirli güllərin ən incəsiydim.
Bül-bülün cəh-cəhi xoş nəğməsiydim,
Bül-bül cəh-cəhinə həsrət bir güləm.

Məhəbbət bağında ləçək açmamış,
Arzusu, muradı başa çatmamış,
Eşqin də könlümdə büsat qurmamış,
Sənə “Vida!”-deyib ölən bir güləm…!