BAYATILAR

Əzizim tikanı var,
Gül üstə tikanı var
Hər paxılın qəlbində,
İynə tək tikanı var

***

Əzizim butası var,
Gül üstə butası var
Xalçanın da üstündə,
Naxışlı butası var

***

Əzizim mesajı var,
İl k sevgi mesajı var
Yarımın telfonunda,
Bir yığın mesajı var

***
Əzizim qara gözlər,
Billur tək qara gözlər
Ağlımı başdan aldı,
Çatma qaş qara gözlər

***

Mən aşiq halaya gəl,
Toy olsun mağara gəl
Talış qızlar yığılsın,
Yallı desin halaya gəl

***

Mən aşiq qara gözlər,
Məndəki qara gözlər
Aşiqdə can qoymadı,
İşvəli qara gözlər