QIZLARA NƏSİHƏT

Bir baxışa allanıb,
Ömrünüzə qıymayın
Qönçə kimi budaqda ,
Siz gül kimi solmayın
Kiminiz ehtirasa ,
Kiminiz şan-şöhrətə,
Kiminiz var-dövlətə,
Allanıb satılmayın
İsməti para-pula,
Qisməti əyri-yola,
Ömürü yarı yola,
Gətirib çatdırmayın
Siz Leyli yadigarı,
Siz Həcərin övladı,
Siz Azəri övladı
Yad ölkəyə uymayın.

BACILARIM

Bir aynaya baxsam əgər
Bənzərimi görmək üçün
Mənəbənzər bu dünyada
Yalnız oxşar bacılarım

Hər biri bir gözəl bəri
Vardır anama bənzəri
Qardaşlara can deyəni
Gözəl göyçək bacılarım

Könül bənzər qızılgülə
Gülər sanki tər laləyə
Elnurədə yasəmənə
Birçələngdir bacılarım

Atama ürək yandıran
Anamın həmdərdi olan
Mənə həmsirdaç olan
Can parçamdır bacılarım

Ulduzları işıq saça
Allahımdan istəyimki
Xoçbəxt olsun bacılarım