Qubadlının işqalından 20 il ötür

“Doğma yurd-yuva həsrəti” silsiləsindən

QİSMƏTİM OLSUN

Gözüm o dağlara calanıb, Allah,
Dumanı – qəhərim, çəni – göz yaşım!
Içimdə bir ocaq qalanıb, Allah,
Qurum dura-dura alışır yaşım!

Içimdə bir ocaq qalanıb, Allah,
Tüstüsü burulub təpəmdən şıxır.
Odu bir yanadır, közü bir yana,
Külünü qaldırıb gözümə soxur!

Içimdə bir niskil yurd salıb, Allah,
Qışı qərar tutub yazı dolanmır.
Indi yetim qalan gör neçə kəndin,
Ocağı çatılmır, çırağı yanmır!

Içimdə bir məzar boylanır, Allah,
“Hərtiz”im, “Səngər”im başdaşlarıdı.
Kükrəyən Bərgüşad, coşan Həkəri,
O viran yurdların göz yaşlarıdı!

Içimdə bir həsrət göyərib, Allah,
Bu gələn karvanım dönmədi geri.
Düşən yuvasından pərən durnanın,
Naləsi tutmadı bu göyü, yeri!

Eylə ki, qismətim qoy olsun, Allah,
Bir də o yerlərlə mən qucaqlaşım.
Eylə ki, qismətim qoy olsun, Allah,
Dərəsi – məzarım, dağı – başdaşım!!

2005.