VƏTƏNİMTƏK QALAMMARAM.

Yaddaşımda qalanlara,
Xatirədir deyəmmərəm
Mən keçmişdə olanlara,
Olub keçib deyəmmərəm.
Hər gözələ yarım deyib,
Bir gəmi tək üzəmmərəm.
Hər gözlərə gözlər deyib
Baxışyla aldanmaram.
Axan çaya dəniz deyib,
Bir gəmi tək üzəmmərəm,
Qürbət eli vətən bilib,
Vətənimtək üzəmmərəm…!

KƏDƏRİMLƏ MƏN

Bəzən istəyirəm bu dünyada mən,
Yamyaşıl meşədə tək-tənha qalam
Ən yaşlı ən uca kölgəsi olan,
Bir ağac altına mehrimi salam
Hönkürüb ağlayam göz yaşımla mən
Ağacın kökünə qəmimi verəm.
Ağac dözməsin ağac ağlasın,
Ağac fəryad edib nale qoparsın.
Ağac kösünün yaralarını,
Ağac budaqda yarpaqlarını,
Ağac inləyən sdalarını,
Mənim kədərimə məlhəm yaratsın.
Ağac gözümdə göz yaşlarını
Yaşıl yarpaqlarla əbədi silsin.
Ağac ömrümdəki payız xəzanın
Bahar çiçəklərlə əbədi etsin.