Görkəmli Azərbaycan şairi Əliağa KÜRÇAYLI haqqında deyilənlər

“Bu cavanın böyük gələcəyi var. Mən onun əsərlərini oxuyanda öz gənclik illərimi xatırlayıram”
Səməd Vurğun. (xalq şairi).

Əliağa Kürçaylı poeziyada ardıcıl surətdə işləyən,çalışan, çox yazan, özü də əsasən yaxşı yazan şairlərimizdəndir.
Cabir Novruz.(xalq şairi)

İstəkli qələm dostumuz Əliağa Kürçaylı bu gün sıralarımızda olmasa da, qiymətli əsərləri səfərindən qalmayacaq. Onların son mənzili, son dayanacağı həmişə oxucuların könül aləmi olacaq.
Bəkir Nəbiyev (akademik)

Günlər keçəcək, şerlərin gəzəcək dodaq-dodaq sənsiz, Məhəbbətin gəzəcək ürək-ürək sənsiz.
Rəsul Rza (xalq şairi)

Nəğməsində Kür harayı, nəfəsində Muğan düzü-
Ömrü boyu oxuduğu kitab idi Muğan düzü.
Məmməd Araz (xalq şairi)

Mən Əliağa Kürçaylını, 1980 – ci ildə vəfat etsə də,bu gün bizimlə bir sırada addımlayan, sabaha doğru addımlarımızda bizimlə bir olan, sevincimizdə də, kədərimizdə də görünən bir şair kimi hiss edir, duyuram.
Vaqif Yusifoğlu (şair)