Astan QASIMOV.”Ay etibarsız”

Bir yaman can deyib, can eşidərdin,
Budurmu ilqarın, ay etibarsız?!
Kimə ağız açıb, verdin busələr,
Budurmu ilqarın, ay etibarsız?!

Mən səni bəslərdim güllər içində,
Zülflərə bənd oldum tellər içində.
Sən məni xar etdin ellər içində,
Budurmu ilqarın, ay etibarsız?!

Daşqının sözlərin çıxartma yaddan,
Geymisən köynəyi alovdan, oddan.
Gedər gözəlliyin, düşərsən moddan,
Budurmu ilqarın, ay etibarsız?!

7 sentyabr 1963-cü il. Orta məktəb.