Sakın ha kimseye minnet eyleme
Sakın vurma taşa başını kızım
Diline sahip ol kötü söyleme
Akıtma gözünden yaşını kızım

Anan ile baban sanma gittiler
Sanma kardeşlerin veda ettiler
Darda kalır isen hemen yettiler
Surat asıp çatma kaşını kızım

Paran varsa öven yağcı çok olur
Dara düşer isen hepsi yok olur
Lafla hepsi senden daha tok olur
Kendin pişir de ye aşını kızım

Derdin gizli olsun kimseye deme
Minnet gerektiren lokmayı yeme
Kötü söyleme ki kötü dinleme
Taşıma kimsenin leşini kızım

Seni kıskanırlar adiler pisler
Sever sandıkların husumet besler
Gelir kulağına küfürlü sesler
Kim siler gözünün yaşını kızım

Annen ile baban veda etmesin
Dua et onların ömrü bitmesin
Kızların dedeye hasret gitmesin
Dik tut asla eğme başını kızım

Sana kinle bakan düşmeli derde
Gariplerin ahı kalmıyor yerde
Kalbin bir miktar babana ver de
Akıtma Mehmedin yaşını kızım