Meçhul sevgili defterine yazılsın ismimiz
Bilinse ne farkeder bilinmese ne cismimiz
Gözümüze çizilsin hayalde kalan resmimiz
Toprak olur beden ebediyen yaşar vehmimiz…