Özbəkistanın “Gülüstan” jurnalında Anarın “Zəncir” hekayəsi çap olunub

Özbəkistanın “Gülüstan” jurnalında Azərbaycanın Xalq yazıçısı Anarın “Zəncir” hekayəsi çap olunub.

Hekayəni orijinaldan ədəbiyyatımızın dostu Mamatkul Hazratkulov çevirib. O, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yaxından tanışdır, ölkəmizdə yazıçı və şairlər arasında çoxlu dostları var. Ayrı-ayrı vaxtlarda Anarın, Elçinin və digər yazıçıların əsərlərini özbək dilinə çevirib.

Son illərdə Anarı Daşkənddə “Mən, sən, o və telefon” və “Qırmızı limuzin” kitabları özbək dilində çap edilib.

Mənbə: http://www.edebiyyatqazeti.az